هیچ وقت تهدید به مرگ و اعدام رئیس جمهور یا در ادبیات مسئولان این گونه نبوده

هیچ وقت تهدید به مرگ و اعدام رئیس جمهور یا در ادبیات مسئولان این گونه نبوده

[ad_1] رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مجلس جایگاه بالایی دارد و مورد احترام است و دولت با مجلس تعامل می‌کند، اما تعدادی از نمایندگان به جای قانونگذاری وارد مسائل حاشیه‌ای مطالعه کنید