بررسی تفاوت بین مغز و ذهن

[ad_1]

مغز واکنشی

ذهن فعال عاطفی مقیاس

همه چیز همیشه به حالت تعلیق در ذهن تا دریافت – آشکار از طریق نظر انتظار یا قصد.

عملکرد مغز در یک منطقی و سیستماتیک فرایند شبیه به یک کامپیوتر است. اطلاعات ذخیره و بازیابی به عنوان یک کامپیوتر است. به حافظه بلند مدت می تواند به عنوان هارد دیسک در حالی که حافظه کوتاه مدت است و رم. چشم ها دیده می شود به عنوان مانیتور به عنوان شما ممکن است در حال حاضر متوجه شده وجود دارد به معنای واقعی کلمه میلیاردها عملیات پردازش را به آمد تا با تصویر ما می بینیم. مغز بی طرف است و نه یک موقعیت در هر یک از فعالیت های آن و مانند بدن واکنش نشان می دهد به سادگی به محیط زیست نشانه.

مغز نمی تواند بگوید تفاوت بین تخیل مانند یک رویا یا واقعیت است. اگر شما چشمان خود را ببندید و تصور کنید که سفارش یک پیتزا و سپس شما چشمان خود را باز کنید و در واقع سفارش پیتزا مغز خود را از طریق همان الکتریکی فرایند دسترسی به دقیق همان قطعات از مغز در همان جهت. این ذهن است که تشخیص تفاوت بین دو کشور و با اتصال آن به یک توالی خاص عاطفی insurrections برگرفته از احساسی مقیاس بر اساس موقعیت خود را در یک رویداد (آیا دوست دارید یا دوست نداشتن و غیره …) این نظر انتظار یا قصد. حافظه مغز را ناپدید می شوند پس از 7 به 9 سال اما ذهن عاطفی اثر وجود دارد خواهد بود به طور نامحدود منتظر بود بیرون آورد و متصل به لحظه دوباره از طریق توجه آگاهانه.

آن عمل در تلاش برای آشتی دادن ذهن و مغز است که سم بشریت است. ذهن است نه مغز اگر چه در ذهن چه در ساختار مغز است. فرد است و نه مغز و نه در ذهن بلکه تجسم روند که این دو در تعامل. من اغلب استفاده از ساعت شنی قیاس برای نمایش آنچه منظور من است. تصور کنید که وجود دارد به یک جریان پر انرژی جنبش عبور مانند شن و ماسه را از طریق یک ساعت شیشه.

به عنوان شن و ماسه می افتد از طریق شیشه ساعت مهم است که به مشاهده نیروهایی که تداوم و یا محدود کردن حرکت خود را. جمعی از ماسه های مهم در رابطه با کشش گرانشی بسیار بزرگتر بدن ماده زیر تعیین خواهد کرد که چگونه به سرعت و ماسه عبور می کند از طریق سوراخ. کوچکتر سوراخ کندتر جریان تا سوراخ می شود آنقدر کوچک است که یک دانه از شن و ماسه متوقف می شود از کل جریان در دسترس نباشد.

در مقابل اگر سوراخ باز گسترده تر شن و ماسه خواهد جریان سریع تر تا زمانی که شن و ماسه می خواهم شروع به عبور به طور کامل و بدون محدودیت. (به خاطر داشته باشید که اگر قرار بود همه چیز همان سرعت پس از آن چیزی خواهد بود در حال حرکت در تمام حرکت و سپس آن را نسبت به موقعیت ثابت ناظر و این به خوبی می تواند ناظر که در حال حرکت است).

وجود دارد چهار امتیاز در این مدل به مشاهده شن و ماسه خود را (it's توده) از کشش گرانشی از بدن در زیر آن (گذشته) این لوله شیشه ای که باز می شود و بسته به اجازه و یا محدود کردن جریان و و مرکز که همه چیز می گذرد.

در حال حاضر یک لحظه و تصویر این ساعت شیشه ای در بی نهایت توده ای از شن و ماسه است که به نظر می رسد که از یک نور روشن و به آرامی التزام به آن غلات; این همه امکانات که به ثمر آینده است.

در زیر یک توده ای از شن و ماسه, نتیجه یک عمر از غلیان احساسات; بسیار بزرگتر از جرم بالا اما هنوز هم ناپدید شدن به بدن همان نور است البته این تمام خاطرات قطعاتی از آشنایی و مطبوع گذشته است. ما می تواند مربوط به تقریبا کشش گرانشی از گذشته به عنوان یک نتیجه از چه محکم ما بر روی آن نگه دارید.

روشن ساعت شنی شکل قیف باز و بسته شدن به اجازه و یا محدود کردن مجموعهای از سندی هیجان است و البته که رعایت تمام فعالیت گواه است. بسیاری از مردم سعی کنید برای جدا کردن به عنوان خود است.

و البته مرکز و یا سوراخ که همه چیز می گذرد نقطه بیشترین توجه و تمرکز در حال حاضر. ما حتی ممکن است می گویند که “من” بیانیه ای از موقعیت که در نتیجه ارتباط این چهار جزء با هم کار کردن.

ذهن هیچ نظر انتظار و یا قصد یا هنوز از آن است که منبع همه خوشبختی و بدبختی است که رنگ که با آن ما با استفاده از رنگ تجارب ما. این ایده که مغز و ذهن در همان است که باعث می شود از همه عدم تعادل و در واقع ایجاد زمان و فضای تجلی تمام جهان فیزیکی است.

ما این کار را دور از ذهن عاطفی ارتجاعی با اتصال آن به مغز غیر منقول سفت و سخت حافظه ساختار. احساس من این راه در مورد یک وضعیت است که به نظر می رسد شبیه به طوری که من باید نگه دارید و بر روی این و شناسایی وضعیت جدید در همان احساسی سایه (نظر). این اجازه نمی دهد که برای رشد شخصی و گسترش آگاهی به ما اجازه می دهد در حال حاضر به یک جدید و منحصر به فرد را تجربه کنند. ما به سادگی محدود کردن خودمان و این محدودیت ایجاد فشار و مقاومت است.

چهار قسمت از ذهن:

حافظه (گذشته)
فکر یوگی's به نام معناس (شاهد)
تصمیم ساز است که آنها به نام Buddhi (در آینده)
نفس یا شخصیت (در حال حاضر)

بسیاری از تمرین های معنوی و روانی روش این است که تلاش برای گرفتن یک بخش از ذهن و باید آن را با یکی دیگر از بخشی از ذهن است. هرگز وجود دارد هر گونه پیشرفت واقعی به همه شما این است که بسیاری از تقسیمات جدید در ذهن است. این چیزی است که غالبا اتفاق می افتد در هر نوع درمان, اما ذهن نمی تواند حل و فصل ذهن به ذهن است که هرگز تلاش به هر چیزی.

مهم است به رسمیت شناختن است که یکی از کامل احساس (emotion) تقسیم شده است پنج ادراکات حسی (تجربه گرایی). خاطرات که برجسته تر در مغز هستند راحت تر به یاد داشته باشید و یا به یاد بیاورید زیرا آنها بالاتر شدت عاطفی است. برای مثال در 11 سپتامبر 2001 همه می دانستم که دقیقا همان جایی که آنها آنچه آنها انجام می دهند که در اطراف آنها چه آنها پوشیدن و غیره … به خاطر چه احساسی شدید آن بود که دو برج پایین آمد آن ایجاد یک دولت از تمرکز فوق العاده. به عنوان همان بود که JFK ترور شد و یا هنگامی که کودک شما متولد شد و یا زمانی که یک دوست درگذشت.

پنج حواس همه عمل در همان راه شما قادر خواهید بود به یاد جزئیات صمیمی از یک لحظه خاص وجود دارد متمایز بوی غیر طبیعی بینایی, با صدای بلند, سر و صدا, یک طعم عجیب و غریب و یا یک احساس عجیب و غریب (لمسی). این خدمت را در همان راه به عنوان نشانگر از اظهارات قبلی از موقعیت. آن را ممکن است یک تمرین جالب برای مشاهده حواس است که به نظر می رسد برجسته تر در این بسیار احساسی از لحظات آن شده است مشاهدات من که یک یا دو معنا به نظر می رسد برای نگه داشتن احساسی نشانگر که به نظر می رسد به دنبال Pereto's 80/20 اصلی. برای مثال اگر شما یک لحظه است که شما به خودتان پیدا کنید در آشفتگی عاطفی احساس از دست دادن یک فرد در زندگی خود را, شما ممکن است به یاد داشته باشید بار در زندگی خود را هنگامی که شما احساس متصل, اما شما متوجه خواهد شد که حتی حافظه برگزار خواهد شد, برگزار شد, در محل توسط یک حس … بسیاری از زمان آن را دید. یک تصویر خواهد شد را به یک پاسخ عاطفی. آن می تواند هر یک از حواس هر چند به عنوان مثال اگر شما به یاد بیاورید جلسه شدید از عشق ساخت آن خواهد شد و بیشتر حس لمس خواهد کرد که نگه دارید لحظه ای در محل … من شما را به چالش و سعی کنید به یاد داشته باشید جزئیات خود صمیمی همکاران در یکی از این جلسات. شما همچنین متوجه قدرت متحد کردن دو حواس مانند ساخت تماس با چشم در یک جلسه از عشق-ساخت; در حال حاضر تصور کنید که متحد تمام حواس 5!

من هیچ دیگر خود دیگر از کلیت آن است که من آگاه هستم آگاهانه یا ناخودآگاه. اگر همه که من هستم جایی است که من شده اند و آنچه که من انجام داده اند و این تنها پایگاه برای پیش بینی به عنوان به که در آن من خواهد شد و سپس مجموع همه این آگاهی است که “من” من احساس می کنم در این لحظه .

به عنوان شما می توانید ببینید مغز است که فقط در هارد دیسک که دارای اطلاعات است. این ذهن است که نیاز به مشاهده و درک چگونه بخش هایی از ذهن ارتباط برقرار کردن و آموزش صرفه جویی در اطلاعات است. جالب است مشاهده می کنیم که بسیاری از امروز's بیماری های روانی درمان می شوند با تغییر راه هارد دیسک (مغز) دسترسی به اطلاعات با مواد مخدر به جای صرف زمان بیشتری را بر روی بازسازی چگونه اطلاعات قرار داده است وجود دارد. این البته دلیل آن است که بسیار دشوار است برای حتی باهوش ترین مردم به درک که وجود دارد این است که حتی یک تفاوت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *