هدف رفراکتومتر

رفسنج سنج یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری ضریب شکست از نمونه مایع یا جامد استفاده می شود. رفسنج سنج ها توسط تعدادی از صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند ، از جمله استفاده آن توسط محققان در صنایع غذایی و آشامیدنی و سنگ شناسان در صنعت جواهرات. کسانی که سرگرمی های آنها شامل تهیه خانه و یا مراقبت از آکواریوم آب نمکی است نیز ممکن است استفاده از رفیکسومتر دستی را پیدا کنند.

تعریف
رفسنجومتر یک دستگاه علمی است که هنگام حرکت از هوا به داخل نمونه ، میزان خمش نور (یا شکست) را اندازه گیری می کند. انکسارسنج ها به طور معمول برای تعیین ضریب شکست نمونه نمونه مایع استفاده می شوند. رفراکتومتر

انواع رفسنج ها
رفسنجومترها سه نوع اصلی هستند. یک نوع یک دستگاه دستی قابل حمل است که برای اندازه گیری در این زمینه استفاده می شود. دو نوع رفسنجومتر نیمکت وجود دارد که بطور معمول در محیط آزمایشگاهی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. رفسنجومترهای Abbe ، که برای مخترع ساز نامگذاری شده اند ، دستگاههای نوری- مکانیکی مبتنی بر طرح اصلی Abbe هستند. رفسنجومترهای دیجیتالی اتوماتیک دستگاههای الکترونیکی هستند که استفاده از نرم افزارهای مدرن را در اندازه گیری های آنها قرار می دهند.

ضریب شکست
ضریب شکست یا شاخص شکست ، اندازه گیری سرعت نور از طریق یک ماده است. ضریب شکست (n) با تقسیم سرعت نور در خلاء با سرعت نور در یک ماده محاسبه می شود. مقدار حاصل یک عدد واحد کمتر از 1.3000 تا 1.7000 است. این مقدار معمولاً به مکان ده هزارم گزارش می شود.

تجزیه و تحلیل نمونه
یک refractometer اغلب برای تعیین خصوصیات یک نمونه مایع استفاده می شود. محقق با محاسبه ی ضریب شکست می تواند یک نمونه مایع را شناسایی کند ، خلوص نمونه را ارزیابی کند و غلظت املاح (یعنی مواد حل شده) را در یک محلول مایع تعیین کند. مقیاس ثانویه که در انکسارسنجی مورد استفاده قرار می گیرد مقیاس Brix است – این مقیاس غلظت ساکارز در آب را در دمای معینی با شاخص انکسار محلول مرتبط می کند.

استفاده می کند
رفسكتورها معمولاً برای مقاصد كنترل كیفیت در محیط های صنعتی خصوصاً در صنایع غذایی و آشامیدنی استفاده می شوند. رفسنج سنج ها همچنین توسط gemologists برای شناسایی سنگهای قیمتی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این ، ممکن است خانه داران برای تعیین وزن مخصوص آبجو خود از رفسنجومتر استفاده کنند ، و علاقمندان به آکواریوم خانگی ممکن است برای تعیین شوری و / یا وزن مخصوص آب موجود در مخازن ماهی از رفسنج سنج استفاده کنند.

هدف رفراکتومتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *