چگونه بسیاری از انواع مختلف سرطان ریه وجود دارد ؟

[ad_1]

وجود دارد دو نوع اصلی از سرطان ریه است که می تواند در هر دو مردان و زنان است. ریه سلول کوچک, سرطان ریه سلول کوچک, سرطان هر دو آنها منحصر به فرد به هر یک از دیگر به عنوان آنها رشد و گسترش در بدن متفاوت است.

غیر سلول کوچک, سرطان ریه (NSCLC)

NSCLC شایع تر از دو ریه سرطان و منسوب است به حدود 85 ٪ از تمام موارد موجود در یک بیمار است. این امر منجر به رشد و گسترش در یک مقدار کندتر از سرطان ریه سلول کوچک (SCLC) و شکسته است به سه نوع زیر همه که خود را منحصر به فرد سلول های سرطانی.

1. کارسینوم سلول Caricinoma (epidermoid caricinoma) منسوب است به حدود 25-30 ٪ از تمام موارد یافت می شود. آن ساخته شده است تا از نازک تخت سلول (شبیه به فلس ماهی) که خط داخل راه های هوایی ریه و شروع می شود در سلول های سنگفرشی در مرکز ریه است.

2. Adenocaricinoma نسبت به حدود 35-40 ٪ از تمام موارد یافت عمدتا در افراد سیگاری اگر چه آن را نیز یافت می شود در غیر سیگاری ها به عنوان به خوبی. آن شروع می شود در سلول های که غده ای (ترشحی) خواص و به آرامی رشد می کند در بیرونی-منطقه ریه است. آن است که در زنان شایع تر از مردان است و به احتمال زیاد یافت می شود در یک فرد جوان. بیماران مبتلا به این نوع سرطان معمولا تمایل دارند که بهتر است پیش آگهی (امید به زندگی).

3. سلول بزرگ (بالغين) Caricinoma نسبت به حدود 10-15 ٪ از تمام موارد یافت می شود. آن رشد می کند و گسترش می یابد به سرعت به عنوان آن سلول های تکثیر به سرعت در حال. زمانی که زیر میکروسکوپ سلول های غیر طبیعی نگاه به آنها در مقایسه با انواع دیگر سلول های سرطان است.

Adenosquamous Caricinoma و Sarcomatoid سرطان نیز زیر نوع NSCLC اگر چه آنها بسیار به ندرت یافت می شود در یک بیمار است.

سرطان ریه سلول کوچک (SCLC)

SCLC بسیار کمتر از NSCLC و تنها ویژگی در حدود 10-15 ٪ از تمام موارد یافت می شود. این امر منجر به رشد و گسترش بسیار سریع تر از دیگر انواع سرطان و شکسته است به سه نوع, هر, که شامل انواع مختلف سلول.

سلول کوچک Caricinoma (جو دو سر سلول سرطانی) است که بسیار سرطان بدخیم است که معمولا در ریه, اگر چه آن را می توان در سایر نقاط بدن نیز مانند دهانه رحم و پروستات و دستگاه گوارش.

مخلوط کوچک/بزرگ همراه Caricinoma یک شکل نادر سرطان ریه است که هنگامی که تشخیص داده است که تشکیل شده از جو دو سر سلول های سرطانی و سلول بزرگ caricinoma.

ترکیب سلول کوچک Caricinoma تشخیص داده می شود که یک تومور بدخیم است که در بر داشت ناشی از بافت ریه و شامل هر دو سلول کوچک caricinoma مخلوط با یک یا بیشتر قطعات از سلول غیر کوچک caricinoma.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *