آغاز تزریق انسانی واکسن کرونای داخلی؛ احتمالا خرداد سال آینده / قیمت واکسن ساخت ایران چقدر است؟

آغاز تزریق انسانی واکسن کرونای داخلی؛ احتمالا خرداد سال آینده / قیمت واکسن ساخت ایران چقدر است؟

[ad_1] دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری گفت: برای سال آینده این امید را داریم که در یک حد مشخصی از خرداد ماه به بعد تزریق انسانی واکسن مطالعه کنید