جلوگیری از حضور زائران در مرزها / جریمه خودروهایی که به مرزها می‌روند

جلوگیری از حضور زائران در مرزها / جریمه خودروهایی که به مرزها می‌روند

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به کنترل خودروها در مبادی ورودی استان و شهرستان‌های مرزی، گفت: به هر نحو ممکن اجازه حضور زائران در مرزها داده نمی‌شود. به گزارش مطالعه کنید