دنیا بداند که شرایط تولید و فروش نفت ایران با دو سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود

دنیا بداند که شرایط تولید و فروش نفت ایران با دو سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود

[ad_1] رییس جمهوری با بیان اینکه چشم انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم، گفت: اساس لایحه بودحه اعلام شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است. به گزارش مطالعه کنید

اگر شرایط ایجاب کند با دنیا دست به یقه می‌شویم که تاکنون شده‌ایم

اگر شرایط ایجاب کند با دنیا دست به یقه می‌شویم که تاکنون شده‌ایم

[ad_1] محمدباقر نوبخت می گوید: آن‌طور که گفته می‌شود مذاکره، به این معنا نیست که ما تشنه مذاکره‌ هستیم،شرایط ایجاب کند با دنیا دست به یقه می‌شویم که تاکنون شده‌ایم. مطالعه کنید