۸۲ درصد فوتی های کرونا یک تا چهار بیماری زمینه ای دارند / میانگین سنی فوتی ها ۷۰.۵ سال است

۸۲ درصد فوتی های کرونا یک تا چهار بیماری زمینه ای دارند / میانگین سنی فوتی ها ۷۰.۵ سال است

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ۸۲ درصد فوتی های ناشی از ویروس کرونا یک تا چهار بیماری زمینه ای دارند. وی تاکید کرد: افرادی که دارای بیماریهای سرطان، مطالعه کنید