پس از این سخنان مرکل، کل پارلمان در سکوت فرو رفت

پس از این سخنان مرکل، کل پارلمان در سکوت فرو رفت

[ad_1] مرکل همچنین به نمایندگان پارلمان گفته است که بنابر شدت وخامت شیوع کرونا، رویدادها و گردهمایی های بیشتری لغو خواهد شد.  به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، روزنامه آلمانی بیلد گزارش مطالعه کنید