چه عواملی باعث می‌شود ایرانی‌ها در برابر کرونا از خود مراقبت نکنند؟

چه عواملی باعث می‌شود ایرانی‌ها در برابر کرونا از خود مراقبت نکنند؟

[ad_1] نتایج یک بررسی مقطعی در خصوص میزان خودمراقبتی مردم ایران در زمان همه‌گیری کووید-۱۹ و موانع خودمراقبتی آن‌ها نشان داد که مردم میزان مراقبت از خودشان را در حد مطالعه کنید